"Pag-uusap Tungkol Sa Halimuyak Ng Mga Aklat" Birthday Party

Last Thursday, we held the last birthday party of the year "Talking about Scholars".Ang bida sa birthday party na ito ay ang lahat ng birthday stars mula Hulyo hanggang Disyembre.Dahil ang opisina ay ginayakan sa dalawang lugar, ito ay ipinagpaliban hanggang ngayon., Ngunit hindi ito nakakaapekto sa sigasig ng lahat.Sa pagkakataong ito taos puso naming inaanyayahan ang lahat na makilahok.Sa liwanag ng mga bituin sa kaarawan, naghanda kami ng masaganang pagkain at naramdaman ang mga fragment ng mahuhusay na aklat na maingat na pinili ng mga birthday star para sa lahat.
Ang sumusunod ay ang listahan nitong "Maikling Pag-uusap sa mga Iskolar":
1. Jason————《Shan Hai Jing》
2. Angier-"Sunog ang Warehouse"
3. Billy-"Edukasyon Higit pa sa Katutubong Pamilya"
4. Leo-"Elepanteng Nakaupo sa Lapag"
5. Porlain --- "Ngunit ang Silangan at Kanluran ay nasa linya"
6. Iris-"Tatlong Katawan"